eu

Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu:  Daniel Kokorský – vzdělávání zaměstnanců

Číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013429

Příjemce: Daniel Kokorský

Rozpočet projektu:  534 032,00 Kč, příspěvek EU 453 927,20 Kč

Období realizace: 10/2019 – 9/2021

Cíl projektu:

Projekt „Daniel Kokorský – vzdělávání zaměstnanců“ je v souladu s cílem výzvy zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Do projektu bude zařazeno 11 zaměstnanců, v souladu s dalším cílem výzvy, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků, budou do projektu zařazeni také zaměstnanci ve věku nad 54 let.

Očekáváme, že přínos projektu bude mít po realizaci pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.